STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla szkoły podstawowej
KLASA IV Język polski - Iwona Zamorska Język angielski - Krystian Glinicki Matematyka - Wiesława Janeczko Przyroda - Iwona Budzińska Informatyka - Anna Wodas Historia - Paulina Menke - Olczak
KLASA V Język polski - Iwona Zamorska Historia - Henryk Skrok Matematyka - Wiesława Janeczko Język angielski - Karolina Jackowska Informatyka - Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VI Język polski - Paulina Menke-Olczak Historia - Henryk Skrok Język angielski - Karolina Jackowska Matematyka - Iwona Basta Informatyka- Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VII Język polski - Iwona Zamorska Matematyka - Iwona Basta Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Język angielski - Karolina Jackowska Język angielski - Krystian Glinicki Informatyka - Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok Historia - Paulina Menke - Olczak
KLASA VIII Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Iwona Basta Historia - Henryk Skrok WOS- Henryk Skrok Język angielski - Karolina Jackowska Język angielski - Krystian Glinicki Informatyka - Anna Wodas Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio