STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla szkoły podstawowej
KLASA IV Język polski - Paulina Menke-Olczak Język angielski - Karolina Jackowska Matematyka - Artur Kril Przyroda - Iwona Budzińska Informatyka - Anna Wodas
KLASA V Historia - Krzysztof Kaczmarek Matematyka - Agnieszka Sadowska Informatyka - Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VI Język polski - Paulina Menke-Olczak Historia - Henryk Skrok Język angielski - Karolina Jackowska Matematyka - Artur Kril Informatyka- Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VII Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Agnieszka Sadowska Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Język angielski - Karolina Jackowska Informatyka - Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok Historia - Krzysztof Kaczmarek
KLASA VIII Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Agnieszka Sadowska Historia - Henryk Skrok Historia - Krzysztof Kaczmarek WOS- Henryk Skrok Język angielski - Karolina Jackowska Język angielski - Krystian Glinicki Informatyka - Anna Wodas Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio