STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla szkoły podstawowej
KLASA IV Język polski - Paulina Menke-Olczak Język angielski - Karolina Mazurkiewicz Matematyka - Agnieszka Sadowska Przyroda - Iwona Budzińska Informatyka - Artur Kril
KLASA V Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Agnieszka Sadowska Język angielski - Karolina Jackowska Informatyka - Artur Kril Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VI Język polski - Paulina Menke-Olczak Historia - Henryk Skrok Język angielski - Karolina Mazurkiewicz Matematyka - Agnieszka Sadowska Informatyka- Artur Kril Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio
KLASA VII Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Agnieszka Sadowska Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Język angielski - Karolina Mazurkiewicz Informatyka - Anna Wodas Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok
KLASA VIII Język polski - Paulina Menke-Olczak Matematyka - Agnieszka Sadowska Historia - Henryk Skrok WOS- Henryk Skrok Język angielski - Karolina Jackowska Informatyka - Anna Wodas Wychowanie fizyczne - Henryk Skrok Fizyka- Artur Kril Język niemiecki - Anna Wolny Biologia - Sylwia Puzio Geografia - Sylwia Puzio Chemia- Sylwia Puzio