Witamy!

Dzień Edukacji Narodowej

      14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Obecnie na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia 14 października obchodzony jest Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku, kiedy to podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.

Kilkanaście lat później Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się (zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku) w Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, tj. 14 października. W 1982 roku, doroczne święto nauczycielskie było po raz pierwszy obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty i uczniów.

Z tej okazji na holu szkoły pojawiła się wystawa, m.in. z portretami naszych nauczycieli, wykonanymi przez uczniów.
Czy potraficie rozpoznać – kto jest kto?

Anna Wodas
2021-10-13 10:24:00
BANK SUKCESÓW - GRA MOTYWACYJNA KLASIE I SP

Uczniowie klasy pierwszej biorą udział w klasowej grze motywacyjnej “BANK SUKCESÓW”. Każdego miesiąca osoba, która zebrała najwięcej punktów “superów” zostaje zwycięzcą, czyli KRÓLEM SUPERÓW.

We wrześniu pierwszy sukces osiągnęli:

I miejsce - Grzegorz Zięba - KRÓL SUPERÓW

II miejsce - Nadia Raczyńska

III miejsce - Oliwia Dzbeńska i Klaudia Kucia

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Info i foto: B. Urbaniak

 

 

Anna Wodas
2021-10-06 00:00:00
Uwaga! Konkurs recytatorski - „Cyprian Kamil Norwid – Poeta naszych czasów”

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin uznawanego za czwartego wieszcza narodowego epoki romantyzmu, wybitnego poety, Cypriana Kamila Norwida. Cyprian Kamil Norwid uchodzi za artystę szczególnego. Parał się wieloma dziedzinami sztuki, był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem. Jego dzieła zostały odkryte dopiero14 lat po jego śmierci. Jako twórca niezrozumiany i tym samy nieznany, po zmaganiach z gruźlicą i innymi schorzeniami – zmarł w biedzie w podparyskim przytułku św. Kazimierza. Zanim jako emigrant osiadł w Paryżu, tułał się po Europie, a nawet dotarł do Nowego Jorku.

 

 

Zasady udziału w konkursie

  • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej.
  • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
  • Zgłoszenia dokonuje uczeń, do 13 października 2021 r.
  • Zgłoszenia dokonuje się u swojego polonisty.
  • Konkurs składa się z dwóch etapów. 
  • Etap I odbędzie się 21.10.2021 r. w swojej szkole, uczeń wybiera wiersz z dziewięciu proponowanych.
  • Do etapu II przechodzą uczniowie z I, II i III miejscem.
  • Etap drugi odbędzie się 28.10.2021 w SP im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.
  • Laureaci konkursu, osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje określone są w regulaminie i załącznikach do regulaminu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. 
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu

 

Anna Wodas
2021-10-04 00:00:00
Dzień Przedszkolaka

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. U nas w tym roku zorganizowany był kilka dni później. Z tej okazji przygotowane zostały różne atrakcje dla Naszych najmłodszych. Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło uśmiechu, radości i słodkiego  poczęstunku. 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą Naszym drogim Przedszkolakom, by ich święto było czasem pełnym radości i uśmiechu, a czas spędzony w przedszkolu stał się wielką niezapomnianą przygodą.

Anna Wodas
2021-10-04 00:00:00
Po wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021-2022

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 85% uprawnionych do głosowania. 

 

Komisja wyborcza, w składzie Milena Żak, Luiza Klecha i Jagoda Janeczko - po przeliczeniu głosów - poinformowała , iż wolą uczniów naszej szkoły zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 kształtuje się następująco:

Nadia Marud - przewodnicząca SU

Kamil Kiełb-Pędziński - zastępca przewodniczącego SU

Julia Drozdek - sekretarz SU

Dawid Wójcik - członek zarządu SU

Alicja Dul - członek zarządu SU. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

 

Anna Wodas
2021-09-29 00:00:00
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021-2022

Rada Rodziców informuje, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi odpowiednio:

1. pierwsze dziecko – 20,00 zł

2. drugie dziecko – 20,00 zł

3. trzecie dziecko – 10,00 zł

4. kolejne dzieci są zwolnione z opłacenia składki

 

Dobrowolnych wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR

25 1020 2137 0000 9502 0203 3983

lub

29 1020 2137 0000 9602 0203 4056

w tytule wpisując nazwisko i klasę, do której uczęszcza dziecko.

Anna Wodas
2021-09-27 00:00:00
Więcej wiadomosci