Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Nasza kadra pedagogiczna liczy dwadzieścia dwie osoby.
A teraz kto-co... w roku szkolnym 2021/2022...

  Wychowawcą odziału przedszkolnego jest:

 • mgr Magdalena Pietrzak

  W klasach nauczania zintegrowanego uczą:

 • mgr Beata Urbaniak
 • mgr Grażyna Janeczko
 • mgr Urszula Kril
 • mgr Bogusława Przewoźnik

  Języka polskiego uczą:

 • mgr Paulina Menke-Olczak i mgr Iwona Zamorska

  Liczyć potrafimy dzięki:

 • mgr Iwonie Basta i mgr Wiesławie Janeczko

  Świat przyrody przybliża nam:

 • mgr Iwona Budzińska

  Historię poznajemy razem z:

 • mgr Henrykiem Skrokiem i mgr Pauliną Menke-Olczak

  Śpiewamy razem z:

 • mgr Małgorzatą Drozd

  Technikę i plastykę poznajemy dzięki:

 • mgr Małgorzacie Drozd

  Języka angielskiego uczą nas:

 • mgr Karolina Jackowska i mgr Krystian Glinicki

  Języka niemieckiego uczymy się z:

 • mgr Anną Wolny

  O naszą kondyncję fizyczną dba:

 • mgr Robert Sawczak i mgr Henryk Skrok

  Na informatyce pracujemy z:

 • mgr Anną Wodas

  WDŻ prowadzi:

 • mgr Małogorzata Drozd

  Fizyki uczy:

 • mgr Artur Kril

  Biologii, geografii i chemii uczy nas:
 • mgr Sylwia Puzio

  Wiedzę o społeczeństwie przybliża nam:

 • mgr Henryk Skrok

  Religii uczą:

 • mgr Iwona Budzińska

  Edukację dla bezpieczeństwa prowadzi:

 • mgr Robert Sawczak

  Naszym szkolnym pedagogiem jest:

 • mgr Elżbieta Żak

  Naszą bibliotekarką jest:

 • mgr Anna Wodas

  Świetlicę prowadzi:

 • mgr Marta Korotusz

  Nauczycielem wspomagającym jest:

 • mgr Beata Walęga

  Nauczycielem logopedą jest:

 • mgr Anna Wolny

Dobre rady ucznia:

 • Nasi Nauczyciele są wymagający, ale da się przeżyć.
 • Nie zadają dużo zadań domowych, ale jak zadają, to zawsze sprawdzają.
 • Lepiej jest je odrabiać, jeśli myślisz o dobrej ocenie.
 • Dobrze jest mieć wszystkie przybory matematyczne, bo jeśli ich nie masz, to marny Twój los!
 • Dobrze jest do Nich nie pyskować, ponieważ w ten sposób pracujesz na swoją opinię (własne doświadczenie!!).
 • Nauczyciele nawet za małe przewinienie jednej osoby pociągają do odpowiedzialności wszystkich uczniów danej klasy.