GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 8:30-13:30
Środa 8:00-12:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 11:30-14:30
Drogi Uczniu, jeżeli:

-jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz, jak z niej wyjść
-szukasz pomocy w radzeniu sobie ze stresem,
- chcesz z kimś porozmawiać,
- masz problemy rodzinne,
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
-chcesz porady w wyborze zawodu lub dalszego kształcenia,
-chcesz pomóc drugiej osobie, ale nie wiesz jak,
zwróć się do pedagoga.

Drogi Rodzicu, gdy:

-niepokoi Cię zachowanie dziecka i chcesz o tym porozmawiać,
-masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
-twoje dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły,
-potrzebujesz informacji na temat instytucji wspomagających rodzinę.


INFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA WSPARCIA


Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać ze specjalistą, zadzwoń pod bezpłatny numer:
116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
116 123 – całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym,
22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA,
22 484 88 04 – telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,
800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Instytucje pomocowe, w których uzyskasz pomoc psychologiczną i terapeutyczną

571 306 436 - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bolesławcu , al. Tysiąclecia 30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu -75 722 07 93, ul. Tyrankiewiczów 11

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu
ul. Cicha 4
59 – 730 Nowogrodziec
(żółty budynek przy bramie)

PUNKT KONSULTACYJNY
- bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.
* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00
w piątki w godz. 15:00 – 16:00
* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w poniedziałki w godz. 16:00-18:00
* pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin
we wtorki w godz. 13:00 – 18:00
w środy w godz. 8:00 – 16:00
w czwartki w godz. 14:30 – 17:30

ANKIETA EWALUACYJNA