Kontakt: administrator@zsnowawies.eu

Redakcja:Anna Wodas

Projekt strony:Mariusz Wodas

Logo, banner obchodów: Agnieszka Kościelna

Informacje, zdjęcia: kroniki szkolne, zbiory absolwentów, dokumenty szkolne.