ODBIÓR PIERWSZEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ OD 1961 BYŁ SYGNOWANY. A JAK WYGLĄDAŁO PAŃSTWA PIERWSZE POKWITOWANIE ODBIORU LEGITYMACJI W SZKOLE W NOWEJ WSI? :