Poniżej znajdują się skany kronik szkolnych. Kończą się one na 2007 roku, gdyż od tego czasu do dnia dzisiejszego wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły. :

';
1946 - 1979 1983 - 1990 1992 - 1993
1993 - 2005 2003 - 2004 2005 - 2007