"Odzyskaliśmy nasze prastare Ziemie Piastowskie, należało Je obsadzić polskim elementem. Nasze Władze naczelne zatroszczyły się o to i nieprzerwanym ciągiem ze wszystkich stron świata zaczęli napływać polscy repatrianci i reemigrancii. Z osiedlaniem się prawnych właścicieli Ziem Ojców powstawały polskie szkoły. Sieć szkół objęła i obejmuje coraz to nowe wsie i miasta. Do szkół, które zostały otwarte w pionierskim 1946/47 roku szkolnym należy również Publiczna Szkoła Powszechna w Nowej Wsi, gm. Czarna, pow. Bolesławiec, na Dolnym Śląsku. "


Mieczysław Swacha, 22 IX 1946r.
Wstęp w pierwszej kronice szkoły

"Od tego czasu minęło 70 lat. Mury naszej szkoły opuściło prawie 2000 uczniów, opiekowało się nią siedmioro kierowników i dyrektorów, pracowało kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników obsługi. Szkoła przechodziła zmiany organizacyjne – od kilku klas z mieszanymi powojennymi rocznikami poprzez pełną siedmio-, a później ośmio- i sześcioklasową szkołę podstawową. Zmieniały się warunki lokalowe: od przejęcia budynku szkoły poniemieckiej, poprzez przystosowanie dodatkowych budynków aż do oddania zupełnie nowej konstrukcji z salą gimnastyczną. Zmiany czekają nas także w najbliższym czasie – powraca szkoła ośmioletnia, znikają gimnazja i zespoły szkół. Budynek, który 20 lat temu był najnowocześniejszym w gminie czeka gruntowna modernizacja, a przy nim powstanie nowoczesne boisko."

Artur Kril, 19 IX 2016r.

KIEROWNICY, DYREKTORZY SZKOŁY W NOWEJ WSI: