STOŁÓWKA

REGULAMIN
Karta zgłoszenia dziecka na obiady
Informacja w sprawie obiadów

Numer konta do wpłat za obiady od miesiąca stycznia 2023 roku:

48 1090 1939 0000 0001 5265 5706

Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie

do 5 stycznia 2023 roku

 

Kwoty jakie należy uiścić - LISTA

 

Anna Wodas
2023-01-03 10:23:00
Zmiana rachunku bankowego od stycznia 2023!

Informuję, iż od stycznia 2023 roku ulegnie zmianie numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty za posiłek, jak również zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie dostarczał posiłki w roku 2023. Niedopuszczalna jest zapłata za posiłki w grudniu za miesiąc styczeń 2023 roku. Proszę śledzić zarówno wiadomości wysyłane przez dziennik elektroniczny, jak i umieszczane w zakładce Stołówka na stronie internetowej szkoły, a w szczególności te dotyczące wysokości należności za obiady w danym miesiącu.

W razie pytań proszę o kontakt.

 

Jadwiga Wojciechowska

 

Anna Wodas
2022-12-08 18:12:00
OBIADY W GRUDNIU
 
Proszę najpierw przeczytać ważną informację przesłaną do Państwa przez dziennik elektroniczny.
Anna Wodas
2022-11-30 09:00:00
Obiady w szkole

W związku z otrzymanymi  informacjami z Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu dotyczącymi obowiązku zapewnienia uczniom gorącego posiłku,  przekazuję następujące informacje:

  • numer konta do wpłat:

- właściciel konta – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

- numer konta: 14 1090 1939 0000 0001 0759 3125

    2)  termin wpłaty za miesiąc listopad – do 16 listopada – 117,00 zł (13x9,00 zł)

     3)  termin wpłaty za miesiąc grudzień – do 5 grudnia – 144,00 zł (16x9,00 zł)

     4)  począwszy od stycznia 2023 r. wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

          do 5 dnia każdego miesiąca

     5)  naniesione zostały zmiany na Karcie zgłoszenia (do pobrania powyżej)

     6) Regulamin stołówki szkolnej – do zapoznania się i stosowania.

         

Z uwagi na przepływy środków gromadzonych na rachunku bieżącym szkoły, proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Jadwiga Wojciechowska

Anna Wodas
2022-11-09 19:50:00
Więcej wiadomosci