Zajęcia dodatkowe

W tym roku szkolnym w naszej szkole działają koła i odbywają się zajęcia pozalekcyjne.

    Koło artystyczno-teatralne Akademia Dźwieku i Słowa
  • Opiekunem koła jest pani Karolina Jackowska
    Koło wolontariatu Caritas oraz Koło Wędkarskie
  • Opiekunem koła jest pan Bogusław Wolszczak
    Szkolne Koło Sportowe
  • Opiekunami są panowie Krzysztof Talar i Robert Sawczak

Zapraszamy do nas także po lekcjach!


Harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych w szkole


ŚWIETLICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 11.45 DO 15.15