Zebranie dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów
Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017r. o godzinie 13.30 w salach numer:
 • 8 - przedszkolaki;
 • 9 - pierwszoklasiści.
 • Anna Wodas
  2017-06-09 00:00:00
  Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
  Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
  W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.
  Jednocześnie przypominamy, iż w klasach starszych zniszczone podręczniki należy odkupić do 23.06.2017r.
 • Anna Wodas
  2017-05-30 00:00:00
  List Minister Edukacji Narodowej
  Poniżej list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r. skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.
  LIST

  Anna Wodas
  2017-05-23 00:00:00
  Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w nowej Wsi na rok szkolny 2017/2018
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego KLASY I na rok szkolny 2017/2018.

  1. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się w terminie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
  2. Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
  3. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2010 r.
  4. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2016/2017 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).
  5. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

  Na stronie BIP szkoły w zakładce Regulaminy dostępne jest Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. W zakładce komunikaty znajdziemy również niezbędne formularze. Poniżej dokumenty do pobrania:

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Oświadczenie o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Szkoły Podstawowej


  Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły. Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi

  Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły. Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi

  Anna Wodas
  2017-03-22 00:00:00
  Posiedzenie Rady Rodziców
  Przewodniczący Rady Rodziców, p. Krzysztof Sadowski zaprasza na zebranie, które odbędzie się 31 stycznia 2017r. o godz. 16.30 w sali 23.
  Anna Wodas
  2017-01-25 00:00:00