Rekrutacja 2020/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2020/2021

1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 06 marca 2020 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 07 lutego 2020 r.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083), pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.
Anna Wodas
2020-02-02 00:00:00
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
Poniżej znajdą Państwo list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
LIST
Anna Wodas
2019-09-16 00:00:00

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

Nasza szkoła realizować będzie w tym roku szkolnym projekt pod nazwą „Szkoły przyszłości w gminie Nowogrodziec”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Jest adresowany do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Prosimy Państwa o wypełnienie zgłoszeń i podpisanie informacji, które uczniowie przyniosą ze szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Druki te oraz regulamin rekrutacji są także dostępne na naszej stronie www.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

·         Digital Painting Arts Kurs Grafiki komputerowej z wykorzystaniem tabletów graficznych Prowadzi pani Anna Wodas

Zajęcia odbywają się co drugi wtorek na 8 i 9 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 7 i 6

 

·         Architektura Informacji Kurs wizualizacji danych, tworzenie infografik Prowadzi pani Anna Wodas

Zajęcia odbywają się co drugą środę na 7 i 8 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 6

 

·         Edukacja Medialna Kurs kształtowania umiejętności świadomego, selektywnego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu oraz tworzenia i nadawania przekazów medialnych Prowadzi pani Anna Wodas

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek na 6 i 7 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 5

 

·         Od pomysłu do premiery, czyli jak powstaje film Warsztaty filmowe Prowadzi pani Anna Wodas

Zajęcia odbywają się co drugą środę na 7 i 8 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klasy 8

 

·         Konwersatorium języka niemieckiego Prowadzi pani Anna Wolna

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klasy 7

 

·         Rozwijanie wiedzy w zakresie funkcjonalnej całości organizmu człowieka z zastosowaniem TI w oparciu o pracownię przyrodniczą Prowadzi pani Sylwia Puzio

Zajęcia odbywają się co drugą środę na 7 i 8 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 6

 

·         Animacja poklatkowa Tworzenie filmu animowanego z wykorzystaniem aparatu fotograficznego na statywie i programu do montażu filmów Prowadzi pan Artur Kril

Zajęcia odbywają się co drugi poniedziałek na 6 i 7 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 5

·         Elementy robotyki i sterowania w oparciu o zestawy Lego Mindstorm Prowadzi pan Artur Kril

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek na 6 i 7 godzinie lekcyjnej i są adresowane do klas 6.

 

Będą się także odbywać zajęcia logopedyczne skierowane do uczniów mających takie potrzeby.

 

Zajęcia rozpoczną się po 10 września. O dokładnym terminie poinformujemy.

 

Dokumenty do pobrania:
Ankieta zgłoszeniowa (uczeń)
Formularz zgłoszeniowy (uczeń)
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Klauzula informacyjna
Anna Wodas
2019-09-01 00:00:00
Wyprawka przedszkolaka
Poniżej znajdą Państwo listę z wyprawką dla przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020
WYPRAWKA
Anna Wodas
2019-06-17 00:00:00
Podręczniki na rok szkolny 2019/2020
Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki).
Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
PODRĘCZNIKI 2019/2020

Anna Wodas
2019-06-14 00:00:00