Harmonogram pracy świetlicy szkolnej
Harmonogram pracy świetlicy
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30-8.00 Iwona Budzińska
sala 5
Irena Stelmach
sala 4
Irena Stelmach
sala 4
J. Nowińska-Śliwa
sala 11
J. Nowińska-Śliwa
sala 11
11.50-12.50 J. Nowińska-Śliwa
sala 3
Urszula Krill
sala 7
Robert Sawczak
sala 4
Agnieszka Sadowska
sala 3
Urszula Krill
sala 7
12.50-13.50 Małgorzata Drozd
sala 3
J. Nowińska-Śliwa
sala 7
Elżbieta Żak
sala 4
Henryk Skrok
sala 3
Elżbieta Żak
sala 7
14.00-15.00 Małgorzata Drozd
sala 3
Bogusław Wolszczak
sala 7
Małgorzata Tomaszewska
sala 4
Agnieszka Sadowska
sala 3
Jolanta Kozioł
sala 7
Anna Wodas
2011-09-27 00:00:00
Wewnątrzszkolny system oceniania
Podstawę prawną opracowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) stanowi rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
WSO Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi
Anna Wodas
2011-07-03 00:00:00
ZAPISY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWEJ WSI
Anna Wodas
2011-03-13 00:00:00