Prezentacja z fizyki

Każdy uczeń gimnazjum w tym roku zobowiązany jest do wykonania krótkiej prezentacji, pokazu, projektu z wylosowanego przez siebie przedmiotu przyrodniczego lub matematyki.

Poniżej prezentujemy zestaw minipokazów przygotowanych przez Łukasza Kościelnego z klasy II G w ramach tematu "Właściwości cieczy".

A.Kril
2013-03-20 00:00:00
List do Rodziców
Drodzy Rodzice,

Bardzo chciałbym, byście Państwo czuli się związani z naszą szkołą, byśmy stali się dobrymi znajomymi. Nie każdy ma dostęp do Internetu, nie każdy może odwiedzić nasza stronę (choć gorąco do tego zachęcam). Dlatego postanowiłem, że w początkach każdego miesiąca będę starał się poinformować o bieżącym życiu szkoły, osiągnięciach i kłopotach w specjalnych listach skierowanych do rodziców. Będę chciał opowiedzieć Państwu o tym, co działo się w naszej szkole i co planujemy na następny miesiąc. W najbliższych dniach dzieci przyniosą dla Państwa pierwszy z takich listów. Ich treść będziemy także publikować w zakładce Strefa Rodzica.

List do Rodziców

Dziś okazało się, że treść listu możemy uzupełnić o kolejną miłą wiadomość. Łukasz Burdzy z klasy IG - uczestniki powiatowego etapu konkursu matematycznego - zajął w tym konkursie VI miejsce i otrzymał wyróżnienie.

Gratuluję!

Krzysztof Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół

Anna Wodas
2013-03-13 00:00:00
Zadania domowe w naszej szkole

Bardzo lubią, gdy zostaną pochwaleni przez nauczyciela, lubią, gdy samodzielnie rozwiążą swoje zadanie domowe. Nienawidzą sytuacji, gdy nauczyciel nie oceni sprawdzonego zadania. Lubią, gdy zadanie jest krótkie, nie wymagające wysiłku, gdy szybko znajdą rozwiązanie wykonane przez kogoś (ktoś pomoże w rozwiązaniu, znajdą w Internecie, odpiszą od kolegi). Ale nie lubią, gdy ktoś odpisuje od nich! Jak ognia boja się zadań twórczych, nietypowych, wymagających samodzielności, zadań praktycznych. Bardzo chcą móc poprawić, uzupełnić zadanie na następne zajęcia.

Taki obraz uczniów Gimnazjum w Nowej Wsi wyłania się z wyników badania przeprowadzonego w ramach projektu "Zadania domowe".

Uczniowie wiedzą, że zadania są dobrym materiałem do powtórzeń i formą utrwalenia wiadomości, a jednak uważają je za zajęcie nudne i stratę czasu. Niezbyt często przyznają się do pomocy z zewnątrz (rodzice, koledzy, Internet) przy odrabianiu zadań. Czy to znaczy, że zadania są łatwe, czy uczniom nie zależy na ich rozwiązaniu? Nazbyt często nie wiedzą także, jak mają wykonać zadanie i czy zadanie przez nich rozwiązane jest rozwiązane prawidłowo, czy nie.

Duża część spośród uczniów przyznaje, że naklejki pomogły im się zdyscyplinować i pilnować odrabiania zadań. Część czuje się zawiedziona, że nie odbiły się one znacząco na ich ocenach, część przyznaje jednak, że podwyższyły im one, bądź obniżyły ocenę.


Te i inne fakty, a także ich omówienie i interpretację znaleźć można w raporcie, który powstał po badaniu przeprowadzonym po zakończeniu I semestru.

Zadania domowe - raport cząstkowy - semestr I

A na koniec jeden wielki głos uczniów: zadań domowych jest za dużo! Ile w tym prawdy? Spróbujemy się o tym przekonać w następnym badaniu.

Informacja: Pan Artur Kril

Anna Wodas
2013-02-24 00:00:00
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na feriach
L.p. Data Nazwa formy Miejsce i czas Osoba prowadząca Uwagi
1 I i II tydzień ferii
poniedziałek-piątek
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze Świetlica środowiskowa
godz. 9.00-14.00
Marta Jasińska  
2 I tydzień ferii
poniedziałek-piątek
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Sala gimnastyczna
godz. 9.00-13.00
Robert Sawczak  
3 28 stycznia
poniedziałek
Wycieczka do Zgorzelca – kręgle Gimnazjum Zebrzydowa-Zgorzelec
godz. 9.00-14.00
Agnieszka Sadowska
Małgorzata Drozd
Liczba miejsc ograniczona
4 28-30 stycznia
poniedziałek, wtorek, środa
Zabawa w cyberświecie – zajęcia komputerowe sala komputerowa
godz.9.00-13.00
Anna Wodas  
5 29 stycznia
wtorek
Zabawa karnawałowa klas 0-III godz. 9.00-12.30 Beata Walęga
Beata Chmielowska
Grażyna Janeczko
Urszula Kril
 
6 29 stycznia
wtorek
Spotkania z książką godzina 12.00-14.00
biblioteka
Elżbieta Żak  
7 29 stycznia
wtorek
Wycieczka do Zgorzelca – kręgle Gimnazjum Zebrzydowa-Zgorzelec
godz. 9.00-14.00
Agnieszka Sadowska
Małgorzata Drozd
Liczba miejsc ograniczona
8 31 stycznia
czwartek
Wycieczka do ZSM
Spotkanie z Robotami
Bolesławiec
godz. 8.00-13.00
Artur Kril  
9 II tydzień ferii
poniedziałek-piątek
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Sala gimnastyczna
godz. 9.00-13.00
Henryk Skrok  
10 4 lutego
poniedziałek
Spotkanie z literaturą angielską
Swiss Family Robinson
godzina 9.00-13.00 Izabela Rak - Stępień  
11 5 lutego
wtorek
Spotkanie z książką godzina 10.00-14.00 Elżbieta Żak  
12 5 lutego
wtorek
Spotkanie z literaturą angielską
Swiss Family Robinson
godzina 9.00-13.00 Izabela Rak - Stępień  
13 5 lutego
wtorek
Wyjazd na lodowisko SP godz. 10.30-15.30 Urszula Kril
Beata Chmielowska
Liczba miejsc ograniczona
14 7 lutego
czwartek
Wycieczka do ZSM
Spotkanie z Robotami
Bolesławiec
godz. 8.00-13.00
Artur Kril  
15 7 lutego
czwartek
Wycieczka do Zgorzelca – kręgle klasy V, VI Zebrzydowa-Zgorzelec
godz. 9.00-14.00
Agnieszka Sadowska
Małgorzata Drozd
Liczba miejsc ograniczona
16 8 lutego
piatek
Wycieczka do Zgorzelca – kręgle klasa IV Zebrzydowa-Zgorzelec
godz. 9.00-14.00
Agnieszka Sadowska
Małgorzata Drozd
Liczba miejsc ograniczona
Anna Wodas
2013-01-21 00:00:00
150 rocznica Powstania Styczniowego

"Próbując wydostać się na wolność, ptak miota się i rani skrzydła, ale za rany ptaka odpowiada ten, kto go więzi i prześladuje – a nie ptasie dążenie do wolności."

JE Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w 100 rocznicę Powstania Styczniowego

Marszałek to najwyższy stopień Wojska Polskiego. A jednak był czas, gdy Marszałek Polski Józef Piłsudski kłonił swą buławę i salutował przed zwykłymi żołnierzami. Tymi żołnierzami byli Powstańcy Stycznia 1863 roku. Specjalnym dekretem Naczelnik Państwa ustalił dla Nich wzór umundurowania oraz nakazał utworzenie schronisk, w których mogli znaleźć opiekę wdzięcznego Im Państwa Polskiego. Nakazał także żołnierzom służby czynnej oddawanie Im honorów wojskowych.

Ostatni z powstańców – Feliks Bartczuk "Piast" - zmarł w wieku 100 lat w 1946 roku.

To najdłuższe polskie powstanie: ponad dwa lata walk, ponad tysiąc bitew i potyczek. Ale powstanie oznaczało także ponowne utworzenie struktur państwowych. Istniał Rząd Narodowy, przedstawiciele rządu działali w całym kraju, w każdym powiecie, istniało tajne polskie sądownictwo, istniała polska poczta. Do tych doświadczeń Polacy sięgnęli ponownie w czasie II wojny światowej tworząc Państwo Podziemne.

5 sierpnia 1864 na stokach cytadeli stracony został Dyktator Powstania Romuald Traugutt i 4 jego towarzyszy. Równo 50 lat później, 5 sierpnia 1914 roku zebrał swoich żołnierzy komendant Piłsudski na Błoniach, przy Oleandrach by przeprowadzić z nimi odprawę przed wymarszem I Kompanii Kadrowej.

Było to symboliczne dokończenie powstania. Tym razem zwycięskie.

Dziś, 22 stycznia, mija 150 lat od chwili wybuchu Powstania Styczniowego. Chwili, gdy ostatni raz na wspólnym sztandarze jawiły się znaki ziem Rzeczypospolitej: polskiego Orła, litewskiej Pogoni i ruskiej Archanioła Michała.

A.Kril
2013-01-21 00:00:00