rekrutacja 2020/2021
W związku z wcześniejszą informacją, iż zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00– informujemy, że odpowiedni formularz zapisu dziecka można przesłać drogą e-mailową na adres: szkolap18@wp.pl. Podpisy zostaną uzupełnione w innym terminie.
Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP


Anna Wodas
2020-03-16 00:00:00
Profilaktyka zdrowotna


Anna Wodas
2020-03-09 00:00:00
Konsultacje

Szanowni Państwo

W tym roku szkolnym można się kontaktować z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji indywidualnych. W czasie konsultacji będzie można między innymi:

·         Poprosić o wgląd do ostatniego sprawdzianu

·         Porozmawiać o postępach ucznia, poznać szczegółowe oczekiwania nauczyciela

·         Porozmawiać o szczególnych problemach ucznia i oczekiwaniach wobec nauczyciela

Rodzic zgłasza chęć spotkania z nauczycielem telefonicznie do sekretariatu szkoły, bezpośrednio do nauczyciela (jeśli nauczyciel udostępnił swój numer) lub wychowawcy. Brak zgłoszenia może spowodować, że nauczyciel nie będzie mógł być do dyspozycji (na przykład z powodu zastępstwa).

Lp

Imię i nazwisko

Wyznaczony dzień

godzina

1.        

Iwona Budzińska

Czwartek

10.45-11.30

2.        

Małgorzata Drozd

Środa

10.45-11.30

3.        

Krystian Glinicki

Piątek

12.40-13.25

4.        

Karolina Jackowska

Czwartek

10.45-11.30

5.        

Magdalena Pietrzak

Piątek

8.55-9.40

6.        

Urszula Kril

Piątek

9.50-10.35

7.        

Anna Wolny

Wtorek

11.00-11.30

8.        

Krzysztof Kaczmarek

Czwartek

10.00-10.30

9.        

Artur Kril

Piątek

11.00-11.30

10.    

Jolanta Śliwa

Środa

9.50-10.35

11.    

Bogusława Przewoźnik

Wtorek

9.00-9.35

12.    

Agnieszka Sadowska

Czwartek

13.25-14.00

13.    

Robert Sawczak

Wtorek

11.30-12.30

14.    

Henryk Skrok

Środa

13.25-14.20

15.    

Irena Stelmach

Piątek

9.35-10.20

16.    

Krzysztof Talar

Wtorek

10.00-10.45

17.    

Beata Urbaniak

Czwartek

12.40-13.25

18.    

Anna Wodas

Poniedziałek

13.00-14.00

19.    

Bogusław Wolszczak

Czwartek

12.30-13.15

20.    

Beata Walęga

Poniedziałek

12.40-13.25

21.    

Damian Widera

Środa

14.30-15.15

 

Anna Wodas
2020-02-07 00:00:00
Rekrutacja 2020/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2020/2021

1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 06 marca 2020 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 07 lutego 2020 r.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083), pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.
Anna Wodas
2020-02-02 00:00:00
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
Poniżej znajdą Państwo list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
LIST
Anna Wodas
2019-09-16 00:00:00