Zebranie dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów

  

Anna Wodas
2022-06-03 20:14:00
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

  

 

Anna Wodas
2022-03-01 00:00:00
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2022/2023


1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 09 sierpnia 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 07 lutego 2022 r. do dnia 15 lutego 2022 r.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że odpowiedni formularz zapisu dziecka można przesłać drogą e-mailową na adres: sekretariat@spnowawies.eu. Podpisy zostaną uzupełnione w innym terminie.


Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły z zakładki: Organizacja lub STRONY BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@spnowawies.eu).

Anna Wodas
2022-02-01 16:10:00
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021-2022

Rada Rodziców informuje, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi odpowiednio:

1. pierwsze dziecko – 20,00 zł

2. drugie dziecko – 20,00 zł

3. trzecie dziecko – 10,00 zł

4. kolejne dzieci są zwolnione z opłacenia składki

 

Dobrowolnych wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR

25 1020 2137 0000 9502 0203 3983

lub

29 1020 2137 0000 9602 0203 4056

w tytule wpisując nazwisko i klasę, do której uczęszcza dziecko.

Anna Wodas
2021-09-27 00:00:00
Rozliczenie z biblioteką

Zwrot książek do biblioteki do dnia 23.06.

Osoby chcące wypożyczyć książki na okres wakacji – proszę o zgłoszenie się w dniach 23-24.06.

ZWROTY PODRĘCZNIKÓW

Przed przyjściem do biblioteki i oddaniem:

a)      sprawdzamy czy w podręcznikach nie znajdują się zbędne materiały (sprawdziany, kartkówki, kartki z notatkami etc.) – wyrzucamy je;

b)      zdejmujemy okładki. 

Poniedziałek 21.06

1 lekcja – klasa VII A
3 lekcja – klasa VII B
5 lekcja – klasa V

Wtorek 22.06

1 lekcja – klasa VI B
2 lekcja – klasa IV
3 lekcja – klasa VIII
4 lekcja – klasa VI A

Środa 23.06

1 lekcja – klasa I
2 lekcja – klasa II A
3 lekcja – klasa II B
4 lekcja – klasa III

Anna Wodas
2021-06-18 00:00:00